Apis-X s.r.o. - logo

Představení společnosti Apis - X, spol. s r.o.

Společnost Apis - X, spol. s r.o. byla založena v roce 2008, kdy původní společnost Apis - C, s.r.o. postupně ukončovala činnost.

 

Hlavním cílem společnosti je kompletní řešení technologických zařízení v rozsahu:

- zpracování investičního a technologického zadání
- zhotovení projektů
- zhotovení konstrukční dokumentace
- dodávky a montáž
- uvedení do provozu
- záruční a pozáruční servis

Hlavními aktivitami společnosti je projektová, dodavatelská a inženýrská činnost v oblasti:

- zpracování odpadů živočišného původu
- dezodorizace odpadního vzduchu biofiltry
- přeměna starých ekologických zátěží v alternativní paliva a odpady
- služby zemědělsko-potravinářskému komplexu
- snižování energetických nákladů technologických zařízení
- parokondenzátní systémy
- výroba vrstvené tepelné izolace IKA

V případě řešení větších investičních projektů spolupracuje společnost s mnoha dalšími specialisty.

Materiální a technické vybavení

Projekční, konstrukční a technická dokumentace je zpracovávána s využitím výpočetní techniky a pomocí odpovídajícího programového vybavení.