Apis-X s.r.o. - logo

Vyberte průměr:
Vyberte zboží o které máte zájem:

IKA 150 - Pro izolace zařízení s povrchovou teplotou do 150°C.

IKA 220 - Pro izolace zařízení s povrchovou teplotou do 220°C.

Typ IKA 150 Typ IKA 220 Použití Obrázek
Filtry
Uzavírací klapky bezpřírubové
Potrubí *)
Přírubový spoj
Redukční ventily
Šoupata PN 6-10
Šoupata PN 16
Uzavírací ventily
Elektro ventily
Sestava: uzavírací ventil + filtr

*) Typ a délku součásti upřesníte v poli pro poznámky.