Apis-X s.r.o. - logo

Služby

Projektová činnost

- Zpracování investičního a technologického zadání
- Zhotovení projektů technologických zařízení

Konstrukční činnost

- Zpracování výrobně-konstrukční dokumentace pro oblast zemědělsko potravinářských zařízení, kafilérních zařízení, menších OK aj. dle zadání objednatele (např. drtící zařízení, šneky, redlery, elevátory, míchací zařízení, sušící zařízení, nádrže, zásobníky apod.)

Dodávky strojů a technologií

- Dodávky technologického zařízení včetně montáže
- Uvedení do provozu
- Záruční a pozáruční servis