Apis-X s.r.o. - logo

Referenční list společnosti Apis - X, spol. s r.o. Pardubice

Hlavními aktivitami společnosti Apis - X, spol. s r.o. je projektová, dodavatelská a inženýrská činnost a naši pracovníci se podíleli na realizaci následujících projektů:

Oblast zpracování odpadů živočišného původu:

Postupná úprava výrobního závodu ASAP s.r.o. Věž v rozsahu:

- výstavba nové přípravny materiálu
- rekonstrukce strojovny
- rekonstrukce tukárny a moučkárny
- termická likvidace pachů

Postupná úprava výrobního závodu ASAVET spol. s r.o. Biřkov v rozsahu

- výstavba nové přípravny materiálu
- rekonstrukce strojovny a lisovny
- rekonstrukce tukárny a moučkárny
- výstavba nové moučkárny a tukárny

Úprava výrobního závodu VETAS České Budějovice s.r.o. Chotýčany v rozsahu

- rekonstrukce přípravny materiálu
- rekonstrukce strojovny

Postupná úprava výrobního závodu VAS s.r.o. Žilina v rozsahu

- výstavba nové strojovny, lisovny a moučkárny
- rekonstrukce přípravny suroviny
- rekonstrukce a rozšíření strojovny


Dále společnost řešila dílčí úpravy a rekonstrukce technologického zařízení v následujících závodech: VAÚ a.s. Tišice, REC s.r.o. Mankovice, Kafiléria a.s. Senec, N - ADOVA s.r.o. Nitra, Drienov a.s..

Přeměna starých ekologických zátěží v alternativní paliva a odpady:

Výstavba komplexní solidifikační linky ASA s.r.o. Praha, provoz PARAMO Kolín

- míchání a homogenizace paliva
- expedice paliva

Rekonstrukce solidifikační linky ASA s.r.o. Praha, provoz PARAMO Kolín

- drcení vstupního materiálu

Rekonstrukce solidifikační linky ASA EKOMA s.r.o. Lodín

- úprava míchacího zařízení

Snižování energetických nákladů technologických zařízení:

- využití odpadního tepla z parního kondenzátu pro ohřev vody (ASAP s.r.o. Věž)
- využití odpadního tepla z parního kondenzátu pro ohřev vody (REC s.r.o Mankovice)
- studie snížení provozních nákladů při výrobě sušeného mléka (PROMIL a.s.)
- studie zvýšení hospodárnosti ve spotřebě energií (Vamberecké maso uzeniny a.s.)
- úprava vzduchotechnických rozvodů a modernizace horkovzdušných sušáren pro výrobu
  potravy pro psy (MAPES s.r.o.)

Parokondenzátní systémy:

- rekonstrukce kondenzátního systému (ASAP s.r.o. Věž)
- rekonstrukce technologického systému parních rozvodů (AVON Automotive a.s. Rudník)
- ohřev nádrží LTO elektrárna Poříčí (ČEZ a.s.)
- využití tlakového kondenzátu pro ohřev vody v napájecí nádrži (Kafiléria a.s. Senec)
- rekonstrukce okruhu ohřevu technologické vody (REC s.r.o. Mankovice)
- využití zbytkové páry pro ohřev upravené přídavné vody v kotelně
  (ASAVET spol. s r.o. Biřkov)

Technologie pro ekologii:

- pálení vzdušiny zatížené pachem (ASAP s.r.o. Věž)


Referenční list IKA - tepelná izolace armatur a zařízení

Výrobci a distributoři tepla:

Dalkia Česká republika, Olomouc
Havířovská teplárenská společnost, a. s., Havířov
Moravskoslezské teplárny, a. s., Ostrava
Městské tepelné hospodářství Kolín
Karlovarská teplárenská, a. s., Karlovy Vary
Ostrovská teplárenská, a. s., Ostrov
Tepelné zásobování Brno a. s., Brno
Tepelné hospodářství, s. r. o., Postoloprty
Tepelné hospodářství Prachatice, s. r. o.
Teplárna, a. s., Tábor
Teplárna, a. s., Strakonice
Teplárna Písek, a. s.
Teplárna, s. r. o., Jaroměř
Teplo Bruntál, a. s.
Teplo Přerov, a. s.

Obchodní a montážní firmy:

Corex s. r. o., Pardubice
Fadopex s. r. o., Ostrava
LDM spol. s r. o., Česká Třebová
TENZA a. s., Brno
Ekotop Slanař, Povrly
Topení izolace - Stavomontáže Brno, s. r. o.
Moravská izolační společnost, s. r. o., Medlov
STI - Stavoizolace, s. r. o., Brno
R.O.K. 93, s. r. o., Trutnov
Izolace Arax Jihlava, s. r. o.
Tepiz, s. r. o., Brno
Uchytil s. r. o., Brno
Spirax Sarco, Praha
Mar-Controls spol. s r. o., Ostrava
AT-ENGINEERING spol. s r. o., Ostrava
AmpluServis, a. s., Ostrava
ACTHERM servis a. s., Chomutov
Erding s. r. o., Brno
TOGAZ s. r. o., Náchod

Ostatní odběratelé:

Coca-Cola Beverages ČR, s. r. o., Praha
Zemědělské služby Dynín, a. s. (okr. České Budějovice)
VAS - Mojšova Lúčka, s. r. o. (Slovensko)
Škrobárny Horažďovice, a. s.
Aliachem - MCHZ, Ostrava
Odkolek, a. s., Praha
FAB, a. s., Rychnov nad Kněžnou
Krahulík Masozávod, a. s., Telč
Pivovar Bráník, Praha
Gillette Czech, s. r. o., Praha
Nestlé, a. s., Praha
Továrna na krmiva Míka a spol. s. r. o, Veselí nad Lužnicí
Kimberly - Clark a. s., Praha
Jan Varmuža, Hodonín